Τηλέφωνο Παραγγελιών: 210 85 43 855

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ

Τσαμαδού 15Β, Πειραιάς,τηλ:2104179584